top of page

Nevíte si rady
s novým zákonem o odpadech?

Do poloviny roku 2022 musí o nový souhlas s provozem zažádat všechny sběrné dvory, třídírny odpadů
a kompostárny do 150 t/rok.

Co nabízíme

Co nabízíme

Aktuálně jsme Vám schopni nabídnout získání dotací a potřebných povolení pro provoz
v projektech pro odpadové hospodářství. V novém programovém období podporuje MŽP prevenci, sběr, třídění a zpracování odpadů a MPO recyklaci a využívání průmyslových odpadů.

Operační program Životního prostředí (OPŽP) v gesci MŽP

Dotaci až 85 % lze získat na nákup nádob na separované odpady pro domácnosti i do sběrných hnízd, velkoobjemové, podzemní
i polopodzemní kontejnery, svozová vozidla, sběrné dvory, re-use centra, domácí kompostéry a zařízení pro odvodnění
a kompostování čistírenských kalů.

Operační program Technologie      a aplikace pro konkurenceschopnost (OPTAK)
v gesci MPO

Podporovány budou projekty opětovného využití a recyklace průmyslového i komunálního odpadu. Dotaci mohou podnikatelé využít na prevenci vzniku odpadu při výrobě a vybudování koncových zařízení pro recyklaci a znovu využívání odpadů.

Související služby:
povolovací procesy, hlášení odpadů atd.

Vyřídíme za Vás všechna potřebná povolení k provozu kompostáren, sběrných dvorů a třídíren odpadů. Pomůžeme správně nastavit provozní evidenci a vyřešíme odeslání hlášení do ISPOP. U stávajících provozů zajistíme nastavení podmínek dle nového zákona o odpadech. 

Aktuality

Inspirujte se aktuálními výzvami. Kontaktujte nás, prověříme, jaké jsou možnosti financování Vašich potřeb. Rádi vyřídíme dotaci právě pro Váš záměr.

3b66ad_5c9efe33f3a84702893ac5c0608193ea~mv2.jpg
loesungen_uebersicht_kompostierung_02.1.jpg
Musil 114.jpg

Třídění odpadu

Operační program
Životního prostředí

Obce a města mohou získat dotaci 85 % na nádoby a kontejnery včetně podzemních, štěpkovač, evidenční
a motivační systémy.

Podpora  kompostování a aplikace kompostu

Národní plán obnovy

Zemědělci a kompostáři mohou získat dotaci až 70 % na pořízení traktoru a rozmetadla kompostu. Stávající kompostárny se mohou dovybavit chybějící technikou.

Souhlas
s provozem dle nového zákona o odpadech

Provozovatelé sběrných dvorů, třídících linek a kompostáren do 150 t ročně musí aktualizovat svůj provozní řád
a zažádat o nové povolení provozu do 30.6.2022.

newsletter.jpg

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru • Nenechte si nic ujít!

Děkujeme, že jste se zaregistrovali!

Náš tým

Naším cílem je postarat se o Vaše projekty s maximální péčí a nasazením. Hnacím motorem
je vědomí, že pomáháme na svět záměrům, které přispívají ke zlepšení životního prostředí. Odměnou nám jsou úspěšně fungující projekty, které máme rozesety po celé ČR. Naše specializace je dlouhodobě úzce zaměřena na oblast odpadového hospodářství. Díky tomu se nám daří vypořádat se se všemi nástrahami a zapeklitostmi aktuální legislativy a dotačních pravidel.
Práci se snažíme skloubit i s péčí o své rodiny.

Lucie Valentova_cb_edited.jpg

Ing. Lucie Valentová, Ph.D.

jednatelka společnosti

ValFia, s.r.o.

management projektů

 

tel.: 777 081 578

e-mail: valentova@valfia.cz

Dagmar Křížová -  Valfia s.r.o

Bc. Dagmar Křížová

legalizace, ISPOP, evidence,

management projektů

 

 

tel.: 777 558 221

e-mail: krizova@valfia.cz

Viktorie Paralova_cb_edited.jpg

Ing. Viktorie Páralová

management projektů

OPTAK, MAS, PRV

tel.: 792 364 317

e-mail: paralova@valfia.cz

Beránková -  Valfia s.r.o

Ing. Martina Beránková

management projektů OPŽP

 

tel.: 730 890 965

e-mail: berankova@valfia.cz

Náš tým

Pomůžeme Vám vyrůst

Naši klienti pořídili s dotací

Naši klienti

bottom of page