top of page
Vyhledat

Vybavení obcí DSO Pocidlinsko domovními kompostéry

Předmětem podpory je vybudování systému pro předcházení vzniku odpadů na území Královéhradeckého. Realizací tohoto projektu dojde ke snížení produkce odpadů o cca 1356 t/rok.
Celkové způsobilé výdaje: 10 377 081 Kč

Dotace EU: 8 820 519 Kč (85 %)


Příspěvek příjemce podpory: 1 562 235 Kč ( 15 %)

Datum zahájení realizace projektu: 28. 11. 2019


Datum plánovaného ukončení projektu: 25. 3. 2020

Řídicí orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Příjemce dotace: Dobrovolný svazek obcí POCIDLINSKO


Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.


Comments


bottom of page