top of page
Vyhledat

Zpracování kalů Michálek

Aktualizováno: 23. 5. 2022

Předmětem podpory je pořízení technologie pro zpracování kalů na území

Pardubického kraje. Realizací tohoto projektu dojde ke zkvalitnění nakládání s odpady

a navýšení kapacity jejich zpracování či třídění o 240 t/rok.Celkové způsobilé výdaje: 5 344 650 Kč

Dotace EU: 4 542 953 Kč (85 %)


Příspěvek příjemce podpory: 801 697 Kč (15 %)

Datum zahájení realizace projektu: 25. 5. 2021

Datum ukončení realizace projektu: 14. 9. 2021


Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Příjemce dotace: Ovocné a okrasné školky s. r. o.


Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.


Comentarios


bottom of page