top of page
Vyhledat

Kompostárna Nezbedovi

Aktualizováno: 24. 5. 2022

Předmětem projektu je pořízení vybavení kompostárny na území Středočeského kraje. Díky

projektu dojde ke zkvalitnění nakládání s odpady a navýšení kapacity jejich zpracování či

třídění o 1 250 t/rok..
Celkové způsobilé výdaje: 5 121 310 Kč

Dotace EU: 4 353 113 Kč (85 %)


Příspěvek příjemce podpory: 768 197 Kč ( 15 %)

Datum zahájení realizace projektu: 6. 12. 2016


Datum plánovaného ukončení projektu: 3. 5. 2017

Řídicí orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Příjemce dotace: NEZBEDOVI s.r.o.


Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.


Comments


bottom of page