top of page
Vyhledat

Modernizace systému sběru v Přerově v rámci ITI

Aktualizováno: 3. 8. 2022

Předmětem podpory je vybudování systému odděleného sběru na území Přerova,

v Olomouckém kraji. Realizací tohoto projektu dojde ke zkvalitnění nakládání s odpady

a navýšení kapacity jejich zpracování či třídění o 395 t/rok.Celkové způsobilé výdaje: 10 320 090 Kč

Dotace EU: 8 772 077 Kč (85 %)

Příspěvek příjemce podpory: 1 548 013 Kč (15 %)


Datum zahájení realizace projektu: 3. 9. 2021

Datum ukončení realizace projektu: 31. 1 O. 2021


Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Příjemce dotace: Statutární město Přerov

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Kommentare


bottom of page