top of page
Vyhledat

Povinnosti provozovatele zařízení pro nakládání s odpady vyplývající z nového zákona o odpadech

Aktualizováno: 1. 8. 2022


Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, významně ovlivňuje činnosti odpadářské komunity. Na co by se měli zaměřit provozovatelé zařízení pro nakládání s odpady?


V prvé řadě je třeba připomenout, že platnost souhlasných rozhodnutí vydaných ještě dle původního zákona o odpadech je časově omezená, a to tak, že mobilním zařízením ke sběru nebo výkupu odpadů vypršela koncem loňského roku, ostatním zařízením ke sběru a výkupu odpadů a malým zařízením skončí na konci tohoto roku a zařízením k využití nebo odstranění odpadu k 31.12.2023, samozřejmě, pokud nebyla platnost ukončena dříve kvůli datu uvedenému v rozhodnutí.


Po celou dobu vedení řízení o nové povolení platí stávající souhlas, ale je třeba, aby žádost o nové povolení byla podána půl roku před koncem platnosti, tedy nejpozději k 30.6., jinak hrozí, že pokud by to úřady nestihly včas povolit, nemohlo by v dané době být zařízení provozováno.


Než bude schválen nový provozní řád, je zařízení vedeno dle pokynů v původním provozním řádu.

Nově se letos posílalo roční hlášení o odpadech až 28.2. Jinak evidence je tento rok vedena ještě postaru. V roce 2023 se však již provozovatelé v této oblasti budou muset řídit pokyny nové legislativy. Vedení průběžné evidence je upraveno v § 26 a příloze č. 13 vyhlášky č. 273/2021 Sb.


Doporučujeme Vám zkontrolovat si platnost stávajících souhlasů. V případě zájmu o pomoc s novým povolením provozu zařízení se na nás neváhejte obrátit.Comments


bottom of page