Vyhledat

Dotace na pořízení odpadových nádob

Aktualizováno: 24. 5.
Od července 2022 mohou obce a města žádat o dotaci ve výši 85 % na pořízení malo- i velkoobjemových nádob pro separaci biologicky rozložitelných odpadů, plastů, papíru, skla, kovů, textilu a nápojových kartonů, podzemních kontejnerů včetně stavebních prací, štěpkovače, zavedení a provoz monitorovacího systému, IT vybavení, popř. vážního systému a na stavební práce při úpravě sběrných míst.
Nádoby 2022
.pdf
Download PDF • 238KB

Veškeré podrobnosti naleznete v souhrnném letáku.