top of page
Vyhledat

Dotace na pořízení odpadových nádob

Aktualizováno: 19. 7.
Na podzim 2023 mohou obce a města žádat o dotaci ve výši 70 % na pořízení malo- i velkoobjemových nádob pro separaci biologicky rozložitelných odpadů, plastů, papíru, skla, kovů, textilu a nápojových kartonů, podzemních kontejnerů včetně stavebních prací, zavedení a provoz monitorovacího systému, IT vybavení, popř. vážního systému a na stavební práce při úpravě sběrných míst.
nádoby
.pdf
Download PDF • 258KB

Veškeré podrobnosti naleznete v souhrnném letáku.

bottom of page