Vyhledat

Dotace na zpracování čistírenských kalů
Od listopadu 2022 mohou podnikatelé i municipality žádat o dotace až 85 % na výstavbu či rozšíření kompostáren pro zpracování čistírenských kalů.


Podporované výdaje:

• nákup nemovitosti

• stavební a inženýrské práce

• pořízení technologie (např. spodní provětrávání)

• překopávač

• mísící zařízení

• rozmetadlo hnoje
Cistirenske kaly 2022
.pdf
Download PDF • 157KB

Veškeré podrobnosti naleznete v souhrnném letáku.